• Vindpark Knöstad
  Gothia Vind undersöker sedan 2009 möjligheterna att etablera upp till 15 vindkraftverk i området nordost om samhället Knöstad i Säffle kommun.
 • Vindpark Älmåsa
  Gothia Vind undersöker sedan 2013 möjligheterna att etablera upp till 5 vindkraftverk med totalhöjd 150-200 m och märkeffekt 2-4 MW i området kring Älmåsaberget i Bollebygds kommun.
 • Vindpark Bodberget-Bjursele
  Gothia Vind undersöker sedan 2011 möjligheterna att etablera en vindkraftpark i anslutning till Kvavisträsk, Bjursele, Böle och Bastutjärn i Norsjö kommun. I dagsläget planeras för 17 vindkraftverk i storleksordningen 2-4 MW med en totalhöjd om maximalt 200 meter.
 • Vindpark Ytterstad
  Norr om Ytterstad några km väster om Gråbo i Lerums kommun planeras en vindpark om 6 vindkraftverk, cirka 3 MW per verk
 • Vindpark Ramnared
  Gothia Vind undersöker sedan 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftpark norr om Ramnared i Hylte kommun. I dagsläget planeras för upp till 8 vindkraftverk i storleksordningen 2-4 MW med en totalhöjd om maximalt 200 meter.
 • Vindpark Årjäng Byn
  Gothia Vind undersöker sedan 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftpark under arbetsnamnet "Årjäng Byn", ca 15 km sydost om Årjäng i Årjängs kommun.
 • Vindpark Ljungbyholm
  Gothia Vind undersöker sedan 2009 möjligheten att etablera upp till 8 vindkraftverk nordväst om Ljungbyholm i Kalmar kommun. Verken beräknas ha en effekt på ca 3 MW st.
 • Vindpark Fjällboheden
  Gothia Vind har bygglov för 10 turbiner med en effekt på upp till 25 MW vid Fjällboheden i Skellefteå kommun.
 • Vindpark Lervik
  Gothia Vind undersöker sedan 2009 möjligheterna att etablera en vindpark mellan Totebo och Hjorted, sydväst om Ankarsrum, i Västerviks kommun.
 • Vindpark Håbol
  Sedan hösten 2008 har Gothia Vind undersökt möjligheterna att etablera en vindkraftpark om upp till 7 vindkraftverk norr om Håbol i Dals-Eds kommun.
 

Med vinden som drivkraft…

… arbetar Gothia Vind för en bättre miljö och långsiktigt hållbar energiförsörjning till vårt samhälle. Vår vision är att bli en nationellt betydande producent av förnyelsebar el, där vi i samarbete med intresserade markägare bidrar till både landsbygdsutveckling samt uppfyllande av nationella och globala klimat- och energimål. Vi projekterar vindkraft i olika delar av landet, med kontoret i Mölndal utanför Göteborg.

 

Nyheter

Allmänt samråd för Vindpark Knöstad

Gothia Vind välkomnar allmänheten till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§. Samrådet kommer att ske i form av en utställning där projektledare från Gothia Vind kommer att finnas tillgängliga för att svara på frågor.

december 4, 2014

Gothia Vind har erhållit tillstånd för vindpark i Kalmar kommun

Gothia Vind AB har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar län att uppföra vindpark Ljungbyholm i Kalmar kommun. Vindparken omfattar åtta vindkraftverk av storleksordningen 3 MW och med en maximal höjd på 200 m. Tillståndet vann laga kraft 9 maj.

maj 16, 2014
 
 
Producerad av Webbyrån Tigerton